SGK HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ TEMİNİ HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

        T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı

İrtibat : Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı E-posta : gssgm_tcdb@sgk.gov.tr Telefon : 0 (312) 207 86 62 Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA Sayfa 1 / 1 27/06/2022

DUYURU HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ TEMİNİ HAKKINDA

         Bilindiği üzere, Kurumumuz web sitesinde yayımlanan 03.06.2022 tarihli duyuruda, Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-3/C-4 listesinde yer alan A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” ve A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” tıbbi malzeme bedellerinin, günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adeti doğrultusunda aylık olarak nakdi ödeme şeklinde doğrudan hak sahiplerine yapılacağı ve başvuruların 01.07.2022 tarihi itibariyle alınacağı, bu kapsamda da hak sahiplerinin ikamet ettikleri ilde bulunan il müdürlüklerimize dilekçe ile başvuru yapmaları gerektiği bildirilmiştir. Başvuru işlemleri il müdürlüklerimize dilekçe ile yapılabileceği gibi, 01.07.2022 tarihi itibariyle internet üzerinden https://gss.sgk.gov.tr/SahisOdemeOnlineBasvuru/ adresine girilerek online olarak da yapılabilecektir. Diğer taraftan başvuru işlemlerinin e-devlet üzerinden de yapılması yönünde çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

Günde 4 adetten fazla olmamak ve toplam ayda 120 adeti geçmemek üzere;

  • Yetişkin Hasta Bezleri için; en fazla 243,65 TL/Ay,
  • Çocuk Hasta Bezleri için; en fazla 190,51 TL/Ay şeklinde yapılacaktır.
  • Ödeme başlangıç tarihi hak sahibinin başvuru tarihi ve varsa hastanın MEDULA sistemindeki hasta bezi alma hakkı tarihi esas alınarak belirlenecektir.
  • Hak sahiplerinin SGK mevzuatında belirtilen ödeme kural/kriterlerine uygun olarak ikinci ya da üçüncü basamak resmi sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen hasta alt bezi teminine ilişkin uzman hekim raporu (e-rapor) ile ikamet ettikleri ilde bulunan SGK il müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • MEDULA sisteminde hali hazırda kayıtlı olan sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaktır.
  • Başvuruları uygun bulanan hak sahiplerinin banka hesap numaralarına her ayın 1’inde hak ettikleri tutarlar rapor süresince otomatik olarak aktarılacaktır.

Başvuru işlemleri SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabileceği gibi, 01.07.2022 tarihi itibariyle internet üzerinden https://gss.sgk.gov.tr/SahisOdemeOnlineBasvuru/ adresine girilerek online olarak da yapılabilecektir.