BRP Silikon İki Yollu Foley Sonda 18 FR – 40 cm Steril Tekli Paket

54,90

Tükendi

BRP Silikon İki Yollu Foley Sonda 16 FR - 40 cm
BRP Silikon İki Yollu Foley Sonda 18 FR – 40 cm Steril Tekli Paket

Tükendi